2
: 1
: 2 .
: 0
: 0 .
-
66.86
P2397XXX
55
P68043XXX
52
P1023512XXX
54
P13133XXX
50
P26844XXX
50
P26844XXX
50
P1002694XXX
   
     
0.1 0.261 30
0.2 0.521 30
0.5 1.31 30
1 2.61 30
2 5.21 30
4 10.41 30
8 20.81 30
16 41.61 30
32 83.21 30
64 166.41 30
   
     
#
9810.10.26
Niki
Tris

Elena
Topanova
9800.10.26
Niki
Tris

Elena
Topanova
9790.10.26

Niki
Tris
Elena
Topanova
9780.10.26
Elena
Topanova
Niki
Tris

9770.10.26
Elena
Topanova
Niki
Tris

9760.10.269750.10.26


Niki
Tris
9740.10.26

Elena
Topanova
Niki
Tris
9730.10.26

Elena
Topanova
Niki
Tris
9720.10.26

Elena
Topanova
Niki
Tris